4. Room of Family Tree and Respiration

Installation views at Room of Family Tree and Respiration, Decomposer—Its Witnesses and Spectators at Kajaani Art Museum, 2017

19042017_Mayumi_Niiranen_Hisatomi_Kajaani_Art_Museum_photo_Samu_Puuronen (36)copy

4. Sukupuun ja hengityksen huone  Sukupuu Ⅱ, Paluupaikka, maahengitys.

4. Sukupuun ja hengityksen huone  SukupuuⅡ

4. Sukupuun ja hengityksen huone  Detail of SukupuuⅡ

4. Sukupuun ja hengityksen huone  Detail of Sukupuu Ⅱ,
Sukupuu Ⅱ | Family Tree Ⅱ| 家系図Ⅱ 2012–2017
Maalaukset, puuvillalanka

Mitä tulee teokseni sukupuuhun, niin ei ole kyse omien juurieni (sukuperäni) havainnollistamisesta kronologisesti, vaan osoittaa nyt, tällä hetkellä tapahtuvia henkilökohtaisia suhteita minun/sinun ja toisten välillä.

Ja ketkä ovat ”toiset”?

”Toiset” ovat henkilöitä, jotka omistavat osan kehoasi. Mitä minuun tulee, niin on olemassa henkilö, joka omistaa osan kehoani. Olemme kehoja, jotka omistavat kaiken aikaa osan jonkun kehoa, jakavat osiin, ja vapauttavat maaperään. Mikrokosmoksessa kaikki me - minä, sinä ja muut - muutumme koko ajan.


As for my Family Tree work, it is not about visualizing my own roots (a whole family lineage) chronologically, but showing presently occurring direct relationships between me/you and others.

And who are “others”?

“Others” are persons, who own a part of your body. As for myself, there is a person, who owns a part of my body. We are bodies, which own all the time a part of someone’s body, decompose it, and discharge it back to the earth. In micro-cosmos world, I, you, all of us continue to change all the time.


わたしの作品上の家系図とは、個人のルーツ(一族の系統)を時系列で可視化したものではなく、今現在行われている自身と他者の直接的な関わりを示すものである。

さて他者とは誰なのか?

他者とは、あなたの身体の一部(であったもの)を所有する人物である。わたしとは、あなたの一部(であったもの)を所有する人物である。我々は常に誰かの身体の一部(であったもの)を所有し、分解し、大地へと排出し続ける身である。ミクロの世界では、わたしやあなたも常に変化し続けている

4. Sukupuun ja hengityksen huone installation view.

4. Sukupuun ja hengityksen huone paluu paikka ja maahengitys
Paluupaikka, maahengitys | Place to return, soil respiration | 還る土地、土壌の呼吸
1600 × 4500 mm / Mixed media on canvas

4. Sukupuun ja hengityksen huone teksti
To observe the work of decomposers, I buried a stretched canvas on May 5th, 2016
2016年5月5日、わたしは分解者の働きを観測するため (絵画の支持体である) 木枠を埋葬した。

4. Sukupuun ja hengityksen huone  Maalauksen kuoleman olemus
Maalauksen kuoleman olemus | Essence of the Death of Painting | 絵画の死の実体
2016–2017
Kiilapuut, multa, lanka, rajaustolppa + tekstiteos (kohopaino paperille) + polaroid-kuva


All the photos were taken by Samu Puuronen