Photography 2016

linen image

Pellava täydessä kukinnossa sateen jälkeen | full-blown flax after a rain | 雨後の満開の亜麻

Pellava, joka on kasvatettu 1m² maalauspohjalla, joka on valmistettu jossain tehtaassa Euroopan Unionissa | Flax grown in a 100cm x 100cm painting canvas which was produced in quantity at a factory somewhere in EU
Giclée-vedos, pohjustettu alumiinille | Giclée print face mounted on aluminium