Statement for "Decomposer—Its Witnesses and Spectators"

2016 august1
Lesson for Decomposer - Its Witnesses and Spectators / 分解者 - その証人と見物人のための習作 [digital image photography / 2016]To what degree are we aware of the fact that we living organisms all make use of others, whether conspecific or heterospecific, in a variety of ways so that we can sustain our lives?

Food chain is the concept that tells how all living organisms are connected to each other through the act of either eating or being eaten. Those connecting moments result in creation of carcasses and excrements. Certain types of living organisms whose role is to decompose and fragment those materials, in their attempt to get nutrients for themselves, are called decomposers. Most of them are fungi and bacteria, living stealthily under the soil escaping human recognition, yet their contribution to reduction of matter in the ecosystem is massive. Products of their decompositions remain circulating in nature until the day they are reused by other living organisms. Any living body is a flux in their own right, constantly ingesting such elements and excreting waste materials in return.

By the way, what is it that you are actually viewing when confronting a painting? Appreciating a painting means, say, discovering the techniques and the ideas of the creator—the painter—and/or enjoying the colors and the textures of the paints on the surface of the canvas. Furthermore, the history of painting is something that consists of an accumulation of traces of actions that have taken place between painters and their canvases. In other words, when you look at either a painting or the history of painting, two kinds of subjects emerge at the end of your gaze: the person called painter and the object called painting that has been formed with this person as the starting point. However, what I see in both of them is latency of other, “lost creators.” So, in my work, I dissect from the perspective of a decomposer both the “painter” and the “painting,” recompose the fragments, and present the result as a form that embodies my inquiry.

Unfolding throughout four of the galleries of Kajaani Art Museum, this exhibition aims at investigating the fundamentals of painting, its history, and our essential connections to each other. The four rooms are named the following:

  1. Room of Cell
  2. Room of Cultivation
  3. Room of Artist
  4. Room of Family Tree and Respiration

You are someone who owns a part of me and I am someone who owns a part of you, and we both are constantly changing. With this exhibition, I hope to prove and share with you this fact, which might seem almost unreal.Hajottaja - sen todistajat ja sivustakatsojat

Kuinka tietoisia me ihmiset olemme siitä, että käytämme monin tavoin hyväksemme sekä oman että toisten lajien edustajia? Jos ajattelemme asiaa ruokaketjun näkökulmasta, kaikki elävät olennot ovat sidoksissa toisiinsa syöjinä ja syötävinä. Eliöitä, joiden tehtävä on purkaa osiin ja käyttää ravintonaan tämän syklin tuloksena syntyneitä raatoja ja muiden eliöiden ulosteita, kutsutaan hajottajiksi. Sanalla ”hajottaja” tarkoitetaan yleensä sieniä tai bakteereita. Suurin osa hajottajista elää kuitenkin maaperässä, kaikessa hiljaisuudessa ja ihmissilmän ulottumattomissa. Hajotettu aine kiertää luonnossa aina siihen asti, kunnes jokin eliö taas kerran käyttää sen hyväkseen. Hajottaminen on hyvin tärkeää palautettaessa ekosysteemissä olevia aineita takaisin lähtöpaikkaansa. Jokainen elävä keho on itsessään kiertokulku, joka jatkuvasti nielee tällaisia maatuneita aineita ja vastapalveluksena erittää elimistöstään kuonaa.

Mitä asioita sinä arvostat, kun katselet maalausta? Arvostus tässä tapauksessa voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrität mielessäsi lukea teoksen luoneen taidemaalarin käyttämää tekniikkaa ja ajatuksia, tai sitä että huomioit teoksen värit ja pinnan tuntuman. Katsomallasi maalauksella on myös historia, ja se on jälki tapahtumista taidemaalarin ja maalauspohjan välillä. Maalausta tarkastellessa ja maalauksen historiassa on kaksi päätekijää: taidemaalariksi kutsuttu ihminen ja teos, joka synnytettiin ihminen alkupisteenään. Mutta minä näen näissä kahdessa tekijässä viivähdyksiä kolmannesta subjektista - “kadonneista tekijöistä”. Siksi toimin kuin hajottaja ja leikkelen työssäni taidemaalarin ja maalauksen, uudelleenjärjestän palaset ja esittelen tuotoksen, joka ilmentää tutkimustani.

Tämä näyttely etsii alkujuurta maalaukselle, sen historialle, ja alkujuurta yhteydelle toisiin ihmisiin. Näyttely on esillä Kajaanin taidemuseon neljässä huoneessa. Nämä huoneet on nimetty seuraavasti:

  1. Solun huone
  2. Viljelyn huone
  3. Taiteilijan huone
  4. Sukupuun ja hengityksen huone

Sinä sisällät osan minua ja minä sisällän osan sinua. Me molemmat olemme muuttuvia ihmisiä. Toivon, että jakamalla tämän näyttelykokemuksen kanssasi voisin todistaa nämä epämääräiseltä kuulostavat faktat.分解者 - その証人と見物人

わたしたち生物が、同種・他種を問わず知らぬ他者をさまざまな形で利用して生きているという事実を、わたしたちはどれほど自覚しているのだろうか?
食物連鎖という概念でみると、すべての生物は食う・食われるの関係で結びついている。そして、その繋がりのなかで出た死骸や排出物を栄養源とし、それらを分解・微細化する役割を果している生物のことを分解者と呼ぶ。彼らの多くは、土壌で人目につくこともなくひっそりと生息する菌類や細菌類で、その行為は生態系での物質の還元に大きな役割を果たしている。彼らによって分解された物質は、ふたたび他者に利用される日まで自然の中を循環する。わたしたちの身体は、それを摂取し、また別のものを排出する、ひとつの流れそのものである。

ところで一枚の絵画の前に立つとき、あなたはそこで何を鑑賞するのだろう?
例えば絵画鑑賞とは、作者である画家の技量や思考を読みとる行為や、キャンバスの画面上にある絵の具の色彩や質感を味わう行為のことであろう。そして絵画の歴史とは、画家とキャンバスとの間でおこわれた事象の痕跡のことを指す。いわば絵画を観る、その歴史にふれるということの視線の先には、画家と呼ばれる人物、そしてその人物を起点として制作された絵画、このふたつが主体として存在する。しかしわたしはその両者に〈失われた作者〉をみる。「画家」や「絵画」の実体を分解者の視点で分節したうえで、それを再構成し、作品として可視化する。

本展は、カヤーニ美術館の4つの部屋において、絵画の歴史・他者との繋がりの根源を探る展覧会である。4つの部屋の名称は次のとおりである

1.細胞の部屋
2.耕作の部屋
3.アーティストの部屋
4.家系図(呼吸)の部屋

あなたはわたしの一部を所有する人物である。そして、わたしはあたなたの一部を所有し、変化し続ける人物である。このような曖昧に思える事実を、本展であなたと証明そして共有できればと願う。